Bölüm Başkanı MesajıSevgili Öğrenciler,
İnsanın yaşam serüveninde birçok yönüyle temellerin atıldığı çocukluk çağı geleceği şekillendirme adına önemli fırsatların değerlendirilmesi gereken bir zaman dilimidir. Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüz dünyasında geleceğimiz olan çocukların hazırlanması adına gereken desteğin sağlanması konusu daha da önem kazanmıştır. Her işin uzmanı olduğu gibi bu işin uzmanı da yeterli donanıma sahip çocuk gelişimcidir. Ancak bir çocuk gelişimci mesleki anlamda teorik olarak gereken bilgi ve becerilere sahip olmanın yanında pratikte mesleğinin paha biçilemez bir değeri olduğu inancına da sahip olmalıdır. Bu inanç çocukla çalışırken bilginin yanında samimiyet, sevgi, ilgi ve değer gösteren bir yaklaşımı beraberinde getirir. Bu doğrultuda Tarsus Üniversitesi Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı çağdaş yaklaşımlara hâkimiyeti, gelişimsel donanımı ile mesleğe hakim olabilecek, değişen ve gelişen gereksinimleri karşılama doğrultusunda kendini yenileyebilecek, çocuklara sevgi, saygı ve ilgi göstererek doğru model olabilecek, insanın en saf ve öğrenmeye açık hali ile çalıştığının farkında olarak mesleki duyarlılığa sahip nitelikli Çocuk Gelişim elemanı mezun etmeyi amaçlamaktadır. Bunları sağlamak amacıyla hem Üniversitemiz hem de programımız mesleki ve kişisel gelişiminizi desteklemeye hazır, teorik ve uygulamalı öğretim programı, deneyimli, genç, heyecanlı ve dinamik öğretim elemanları ile sizleri beklemektedir. Mezunlarımız kamu ve özel sektörde; özel eğitim kurumları, okul öncesi kurumları, gündüz bakım evleri ve kreşler bünyesinde çalışma imkânı bulmaktadır. Bunun yanı sıra dikey geçiş sınavı ile uygun lisans programlarında eğitimine devam edebilmektedir.

Önce çocuğa sonra sırasıyla aileye ve topluma değer katarak bir gelecek tasarımcısı misali geleceği şekillendirmeye gönüllü çocuk gelişimciler olma amacınız varsa yolumuz kesişiyor demektir. Bu yolculuğu birlikte yapmak üzere Akdeniz’de bulunan tarihi, kültürü ve doğasıyla bir öğrenci için yaşaması konforlu olan Tarsus’a ve yeniliklere açık öğrenciyi merkeze alan anlayışı ile Üniversitemize bekliyoruz.
                                                                                                                                             Öğr. Gör. Dr. Ş. Hülya KURT