Program Eğitim Amaçları

  • Kamu ve özel sektöre ait özel eğitim kurumları, okul öncesi eğitim kurumları, gündüz bakım evi ve kreşler bünyesinde çalışabilir.
  • Eğitim sektörlerindeki ulusal ve uluslararası hızlı değişime uyum sağlayan, gelişime açık ve yaratıcı nitelikli çocuk gelişimi meslek elemanları olarak görev yapabilir.
  • Mesleki gelişimlerini lisans eğitimlerine devam ederek sürdürebilir.
  • Mesleki hayatlarında iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma bilinci ile etik değerlere bağlı çalışabilir.