Program Tanıtımı

Genel Bilgiler

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü bünyesinde yer alan Çocuk Gelişimi Programı bir önlisans programıdır. Çocuk Gelişimi Programı, normal gelişim gösteren ve özel gereksinimleri olan,  gelişimsel ve sosyal açıdan risk altındaki 0-18 yaş grubu bebek, çocuk ve ergenlerin gelişimi ve eğitimi alanında eğitsel ve destekleyici çalışmalarda ve uygulamalarda aktif yer alan çocuk gelişimciler yetiştirir. Öğrencilerimiz çocukların gelişimsel özelliklerini bilen, meslek uzmanları tarafından hazırlanmış eğitim programlarını uygulayan, çocukların sağlıklı gelişimine ve en iyi şekilde eğitilmesine yönelik hizmetleri sunmak üzere yetiştirilirler. Tarsus Üniversitesi Çocuk Gelişimi programı çocuk, aile, eğitimci ve toplumla ilgili çağdaş yaklaşımlar kullanılarak ülke ihtiyaçları doğrultusunda projelerde aktif yer alan ve bu projeleri toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararına olacak şekilde hayata geçirip yaygınlaştıran mezunlar verme (meslek elemanları yetiştirme)  misyonunu taşımaktadır. Öğretim süresince; Çocuk Gelişimi, Erken Çocuklukta Özel Eğitim, Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme, Anne-Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi, Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı, Aile Eğitimi ve Katılımı, Çocuk ve Oyun, Drama, Çocuk Edebiyatı gibi mesleki dersler ile akademik bilgiler üst düzeyde kazandırılmaktadır. Uygulamalı derslerle kişisel ve mesleki becerilere dönük deneyim kazanarak öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini destekleyen (girişimcilik, etkili ve güzel konuşma, iletişim, proje yönetimi vb.)  üniversitemiz genel seçmeli dersleri ile çocukların, aile ve toplumun ihtiyaç duyduğu donanımlı meslek elemanları alana kazandırılmaktadır.

Programın Amaç ve Hedefleri

Çocuk Gelişimi programı; normal gelişim gösteren ve özel gereksinimleri olan,  gelişimsel ve sosyal açıdan risk altındaki 0-18 yaş grubu bebek, çocuk ve ergenlerin gelişimi ve eğitimi alanında kaliteli hizmetler sunabilecek meslek elemanlarının alana kazandırılmasını amaçlayan bir önlisans programıdır. Program ayrıca çocukların her koşulda gelişimsel açıdan potansiyellerinin en üst düzeye erişmesi için diğer alan uzmanları ile birlikte program hazırlayarak uygulayabilecek, teknolojik, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanan, eklektik yaklaşımı benimsemiş ve etik değerlere bağlı çocuk gelişimci yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Bunlarla birlikte, öğrencilerin etkili iletişim kurma becerilerini geliştirmeyi, sorun çözme becerisi edinmelerini, üretken ve çalışkan bireyler olarak mezun olmalarını hedeflemektedir.

Kabul Şartları

Adayların ÖSYM tarafından belirlenen şartları taşımaları, lise mezunu olmaları ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olmaları, temel kabul şartlarıdır.

Mezuniyet Şartları

120 AKTS/ECTS, 4.00 üzerinden “2.00” ağırlıklı not ortalamasına sahip tamamlamış öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.  Mezunlara Çocuk Gelişimi Programı önlisans diploması verilir.


İstihdam Olanakları

Mezunlar;
  • Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde eğitimci ya da yardımcı eğitimci
  • Özel Eğitim Kurumlarında Grup Eğitimcisi,
  • Kaynaştırma Okullarında Öğrenci Koçluğu (Yardımcı eğitimci),
  • MEB ve Belediyelerde Okul Öncesi Yardımcı Eğitim Elemanı,
  • Evde Çocuk Bakıcılığı,
  • Hastane Okullarında yardımcı eğitimci,
olarak iş imkânları bulabilmektedir.

Dikey Geçiş Sınavı ile Geçilebilen Programlar
. İki yıllık bölüm mezunları DGS sınavına girerek yeterli puanı aldıkları takdirde aşağıda belirtilen 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabilmektedir.

2 Yıllık Çocuk Gelişimi Dikey Geçiş Bölümleri

-Çocuk Gelişimi

-Okul Öncesi Öğretmenliği