Program Çıktıları

 • Çocuk gelişimi alanındaki temel kavramlar konusunda farkındalık.
 • Okul öncesi eğitim, özel eğitim, kreş ve gündüz bakımevlerinin hizmet süreçleri hakkında bilgi.
 • Çocuk gelişimi ve eğitimi, aile eğitimi ve özel eğitim alanlarında temel bilgi.
 • Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etme, yorumlama ve uygulama becerisi.
 • Alanı ile ilgili otomasyon sistemlerini kullanma becerisi.
 • Alanı ile ilgili konularda kuramsal ve uygulamalı bilgi.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanabilme becerisi.
 • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme ve gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere mesleki etik kurallara bağlı kalarak kolaylıkla uyum sağlayabilme becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde görev alma ve bireysel çalışabilme becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Sosyal hakların evrenselliği, çevrenin korunması, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık.